قسمت‌های برنامه «جلد دوم»
گفتگو با علی‌الله سلیمی، نویسنده  و روزنامه‌نگار
1:00:06

گفتگو با علی‌الله سلیمی، نویسنده و روزنامه‌نگار

حامد اشتری-با محوریت کتاب «قربانی طهران»
1:02:54

حامد اشتری-با محوریت کتاب «قربانی طهران»

فهیمه شاکری‌مهر-نگاهی به کتاب «نبرد تک‌خوان»
0:59:59

فهیمه شاکری‌مهر-نگاهی به کتاب «نبرد تک‌خوان»

الهه آخرتی-نگاهی به کتاب «خواب‌های ناتمام»
1:00:52

الهه آخرتی-نگاهی به کتاب «خواب‌های ناتمام»

ساسان ناطق- نگاهی به کتاب «خانه امن»
1:04:52

ساسان ناطق- نگاهی به کتاب «خانه امن»

تقی شجاعی-نگاهی به کتاب «شریان»
1:01:04

تقی شجاعی-نگاهی به کتاب «شریان»

کتایون رجبی راد-نگاهی به کتاب «همدم، مادر جبهه‌ها»
1:05:03

کتایون رجبی راد-نگاهی به کتاب «همدم، مادر جبهه‌ها»

الهام اشرفی-نگاهی به کتاب «باخه یعنی لاک‌پشت»
1:02:37

الهام اشرفی-نگاهی به کتاب «باخه یعنی لاک‌پشت»

حسین زحمتکش-نگاهی به کتاب «روزبخیر آقای نویسنده»
1:03:10

حسین زحمتکش-نگاهی به کتاب «روزبخیر آقای نویسنده»

مریم چهرقانی-نگاهی به کتاب «پشت پرده کتاب» و «ترویج کتاب»
1:04:25

مریم چهرقانی-نگاهی به کتاب «پشت پرده کتاب» و «ترویج کتاب»

مجتبی رحماندوست- نگاهی به کتاب «رای حلال»
1:00:05

مجتبی رحماندوست- نگاهی به کتاب «رای حلال»

معصومه خوانساری-نگاهی به کتاب «برف گرم»
0:59:29

معصومه خوانساری-نگاهی به کتاب «برف گرم»

هادی خورشاهیان-نگاهی به کتاب «موریانه‌ها نمی‌خوابند»
1:06:45

هادی خورشاهیان-نگاهی به کتاب «موریانه‌ها نمی‌خوابند»

محمدحسن جمشیدی-نگاهی به کتاب «کوچ اصوات»
1:01:51

محمدحسن جمشیدی-نگاهی به کتاب «کوچ اصوات»

زینب پاشاپور- نگاهی به کتاب «عروس یمن»
1:08:19

زینب پاشاپور- نگاهی به کتاب «عروس یمن»

محمدعلی شاهسون نژاد- نگاهی به کتاب «مادرم طوطی»
0:48:29

محمدعلی شاهسون نژاد- نگاهی به کتاب «مادرم طوطی»

علی اکبری- نگاهی به کتاب «برادر احمد»
1:01:23

علی اکبری- نگاهی به کتاب «برادر احمد»

امیر خیام-نگاهی به کتاب «سد نصرالدین»
1:07:22

امیر خیام-نگاهی به کتاب «سد نصرالدین»

احسان رضایی-نگاهی به کتاب «آداب کتابخواری»
1:06:19

احسان رضایی-نگاهی به کتاب «آداب کتابخواری»

خسرو باباخانی-نگاهی به کتاب «ویولن زن روی پل»
0:50:47

خسرو باباخانی-نگاهی به کتاب «ویولن زن روی پل»

معصومه محمدی- نگاهی به کتاب «من زینب تو هستم»
0:45:30

معصومه محمدی- نگاهی به کتاب «من زینب تو هستم»

افروز مهدیان-نگاهی به کتاب «پله‌ها تمام نمی‌شدند»
1:00:16

افروز مهدیان-نگاهی به کتاب «پله‌ها تمام نمی‌شدند»

سمیه لوح موسوی-نگاهی به کتاب «ملکا»
0:44:28

سمیه لوح موسوی-نگاهی به کتاب «ملکا»

محمدقائم خانی-نگاهی به کتاب «سیمرغ سی ‌مرغ»
0:58:51

محمدقائم خانی-نگاهی به کتاب «سیمرغ سی ‌مرغ»

© کلیه حقوق وب سایت محفوظ است.