قسمت‌های خوانش کتاب «فتح خون»
فصل نه و ده(سیاره رنج،تماشاگه راز)
0:22:52

فصل نه و ده(سیاره رنج،تماشاگه راز)

فصل هشت(غربال دهر)
0:06:07

فصل هشت(غربال دهر)

فصل هفت(تمییز خبیث از طیب)
0:34:03

فصل هفت(تمییز خبیث از طیب)

فصل شش (ناشئه الیل)
0:23:01

فصل شش (ناشئه الیل)

فصل پنج(کربلا)
0:13:56

فصل پنج(کربلا)

فصل چهار(قافله عشق در سفر تاریخ)
0:28:08

فصل چهار(قافله عشق در سفر تاریخ)

فصل سه (مناظره عقل و عشق)
0:11:22

فصل سه (مناظره عقل و عشق)

فصل دو (کوفه)
0:29:13

فصل دو (کوفه)

فصل یک (آغاز هجرت عظیم)
0:28:51

فصل یک (آغاز هجرت عظیم)

© کلیه حقوق وب سایت محفوظ است.