قسمت‌های برنامه «میز داستان»
«بومی نویسی در ادبیات داستانی فارسی»
0:46:55

«بومی نویسی در ادبیات داستانی فارسی»

«بررسی اقتصاد سیاسی دنیای نشر، با تمرکز بر جهان قصه»
0:52:55

«بررسی اقتصاد سیاسی دنیای نشر، با تمرکز بر جهان قصه»

ادبیات داستانی چقدر برای ما سینما ساخته است؟
0:43:07

ادبیات داستانی چقدر برای ما سینما ساخته است؟

«مروری بر پیدایش گونه وحشت در داستان ایرانی»
0:55:31

«مروری بر پیدایش گونه وحشت در داستان ایرانی»

«مروری بر شکل‌گیری رمان علمی»
0:48:34

«مروری بر شکل‌گیری رمان علمی»

«چگونگی شکل‌گیری ادبیات نوجوان در ایران»
1:00:31

«چگونگی شکل‌گیری ادبیات نوجوان در ایران»

«ادبیات داستانی چپ در ایران»
0:43:54

«ادبیات داستانی چپ در ایران»

«موقعیت زنان در تاریخ ادبیات داستانی فارسی»
0:48:23

«موقعیت زنان در تاریخ ادبیات داستانی فارسی»

«امکان تحقق رمان دینی»
0:59:23

«امکان تحقق رمان دینی»

«مروری بر سیر نقد ادبی در ادبیات داستانی»
0:48:00

«مروری بر سیر نقد ادبی در ادبیات داستانی»

«چگونگی پیدایش رمان در ایران»
0:32:50

«چگونگی پیدایش رمان در ایران»

«ایرانیان در آینه ادبیات داستانی فارسی»
1:00:03

«ایرانیان در آینه ادبیات داستانی فارسی»

«شهر در رمان فارسی»
0:42:04

«شهر در رمان فارسی»

«پیدایش اعتراض در فرم و محتوای رمان فارسی»
1:05:40

«پیدایش اعتراض در فرم و محتوای رمان فارسی»

© کلیه حقوق وب سایت محفوظ است.