قسمت‌های کارگاه‌های آموزشی جایزه ادبی جلال آل احمد
فضاسازی در داستان-محمدعلی رکنی
1:22:03

فضاسازی در داستان-محمدعلی رکنی

نسبت نویسنده با فضای داستان - احمد شاکری
0:44:00

نسبت نویسنده با فضای داستان - احمد شاکری

کاربرد کهن الگوها در خلق داستان - سارا عرفانی
1:18:11

کاربرد کهن الگوها در خلق داستان - سارا عرفانی

اهمیت دیالوگ در داستان-خسرو باباخانی
0:56:02

اهمیت دیالوگ در داستان-خسرو باباخانی

جعبه ابزار نوشتن-آراز بارسقیان
0:56:25

جعبه ابزار نوشتن-آراز بارسقیان

فلسفه داستان‌خوانی، داستان‌نویسی و نقد ادبی-کامران پارسی نژاد
0:59:18

فلسفه داستان‌خوانی، داستان‌نویسی و نقد ادبی-کامران پارسی نژاد

نقطه دید در داستان (2) ـ محمدرضا سرشار
0:39:31

نقطه دید در داستان (2) ـ محمدرضا سرشار

نقطه دید در داستان (1) ـ محمدرضا سرشار
0:42:59

نقطه دید در داستان (1) ـ محمدرضا سرشار

بازخوانی عناصر داستان (3) ـ مهدی قزلی
0:54:46

بازخوانی عناصر داستان (3) ـ مهدی قزلی

بازخوانی عناصر داستان (2) ـ مهدی قزلی
0:56:02

بازخوانی عناصر داستان (2) ـ مهدی قزلی

بازخوانی عناصر داستانی (1) ـ مهدی قزلی
0:50:24

بازخوانی عناصر داستانی (1) ـ مهدی قزلی

ادبیات آینده (2) ـ مهدی کفاش
0:37:54

ادبیات آینده (2) ـ مهدی کفاش

ادبیات آینده(1) ـ مهدی کفاش
0:30:08

ادبیات آینده(1) ـ مهدی کفاش

کارکردِ عناصرِ داستانی با تکیه بر «تاریخ بیهقی» و «گلستان سعدی» (2) ـ یاسین حجازی
0:44:01

کارکردِ عناصرِ داستانی با تکیه بر «تاریخ بیهقی» و «گلستان سعدی» (2) ـ یاسین حجازی

کارکردِ عناصرِ داستانی با تکیه بر «تاریخ بیهقی» و «گلستان سعدی» (1) ـ یاسین حجازی
0:39:21

کارکردِ عناصرِ داستانی با تکیه بر «تاریخ بیهقی» و «گلستان سعدی» (1) ـ یاسین حجازی

«فرم و نوآوری فرمی در داستان» با احسان عباسلو-2
0:48:10

«فرم و نوآوری فرمی در داستان» با احسان عباسلو-2

«فرم و نوآوری فرمی در داستان» با احسان عباسلو-1
0:45:57

«فرم و نوآوری فرمی در داستان» با احسان عباسلو-1

© کلیه حقوق وب سایت محفوظ است.