قسمت‌های برنامه «کتاب گپ»
جلال ایوبی‌نژاد-نگاهی به فعالیت‌های انتشارات دانشگاه پیام نور
0:12:44

جلال ایوبی‌نژاد-نگاهی به فعالیت‌های انتشارات دانشگاه پیام نور

فاطمه نفری- نگاهی به آثار نویسنده
0:16:24

فاطمه نفری- نگاهی به آثار نویسنده

گفتگو با کتایون رجبی راد
0:25:34

گفتگو با کتایون رجبی راد

گفتگو با کاظم کاظمی
0:14:24

گفتگو با کاظم کاظمی

گفتگو با حمید احمدی
0:10:24

گفتگو با حمید احمدی

گفتگو با اصغر جهانگیر
0:11:31

گفتگو با اصغر جهانگیر

گفتگو با سمانه کافتری
0:08:01

گفتگو با سمانه کافتری

کتاب گپ با شیما اسماعیلی
0:13:14

کتاب گپ با شیما اسماعیلی

کتاب گپ با محمدصالح دهقان
0:14:28

کتاب گپ با محمدصالح دهقان

کتاب گپ با فرشاد مهدی پور
0:09:18

کتاب گپ با فرشاد مهدی پور

کتاب گپ با سیدمحمد حسینی
0:20:09

کتاب گپ با سیدمحمد حسینی

گفتگو با فاطمه شایان پویا
0:19:13

گفتگو با فاطمه شایان پویا

گفتگو با حامد یزدی
0:13:31

گفتگو با حامد یزدی

گفتگو با فاطمه جوادی
0:06:48

گفتگو با فاطمه جوادی

گفتگو با فاطمه حسن‌پور
0:08:06

گفتگو با فاطمه حسن‌پور

کتاب گپ با قیس الطائی
0:14:13

کتاب گپ با قیس الطائی

گفتگو با محمدرضا هراتی
0:11:09

گفتگو با محمدرضا هراتی

گفتگو با مهدی قربانی (مدیرتولید انتشارات حماسه یاران)
0:16:53

گفتگو با مهدی قربانی (مدیرتولید انتشارات حماسه یاران)

گفتگو با وجیهه سامانی
0:14:24

گفتگو با وجیهه سامانی

گفتگو با سردار محمدحسین حمیدی
0:11:49

گفتگو با سردار محمدحسین حمیدی

گفتگو با علی رمضانی
0:18:26

گفتگو با علی رمضانی

© کلیه حقوق وب سایت محفوظ است.