قسمت‌های هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب لبنان
گفتگو با امل ناصر؛ مدیر انشارات رمانه لبنان
0:17:06

گفتگو با امل ناصر؛ مدیر انشارات رمانه لبنان

گفتگو با لوییس صلیبا؛ نویسنده و پژوهشگر مسیحی لبنانی
0:10:01

گفتگو با لوییس صلیبا؛ نویسنده و پژوهشگر مسیحی لبنانی

گفتگو با بتول شمص؛ دانش‌آموز لبنانی
0:05:12

گفتگو با بتول شمص؛ دانش‌آموز لبنانی

گفتگو با بتول اشمر-دختر شهید محمد اشمر
0:09:41

گفتگو با بتول اشمر-دختر شهید محمد اشمر

گفتگو با نزیه منصور؛ نویسنده و نماینده سابق پارلمان لبنان
0:13:06

گفتگو با نزیه منصور؛ نویسنده و نماینده سابق پارلمان لبنان

گفتگو با حسین خلیفه؛مدیر انتشارات دارالولاء لبنان
0:05:27

گفتگو با حسین خلیفه؛مدیر انتشارات دارالولاء لبنان

گفتگو با محمدعلی حامد رضوی؛ مدیر بخش بین‌الملل و دفتر تهران انتشارات به‌نشر
0:14:28

گفتگو با محمدعلی حامد رضوی؛ مدیر بخش بین‌الملل و دفتر تهران انتشارات به‌نشر

معرفی کتاب «قلم‌های قدسی» اثر سیروس بداغی
0:03:54

معرفی کتاب «قلم‌های قدسی» اثر سیروس بداغی

گفتگو با نجوا رعد؛ مدیر جمعیت «احیاء»
0:02:33

گفتگو با نجوا رعد؛ مدیر جمعیت «احیاء»

گفتگو با خلیل پورزرندی، معاونت بازرگانی و توسعه بازار شرکت به‌نشر
0:06:32

گفتگو با خلیل پورزرندی، معاونت بازرگانی و توسعه بازار شرکت به‌نشر

گفتگو با مهدی عزیزی؛ تحلیل‌گر مسائل خاورمیانه
0:14:55

گفتگو با مهدی عزیزی؛ تحلیل‌گر مسائل خاورمیانه

گفتگو با سید کمیل باقر‌زاده؛ رایزن فرهنگی ایران در لبنان
0:15:28

گفتگو با سید کمیل باقر‌زاده؛ رایزن فرهنگی ایران در لبنان

معرفی بخش «کودک و نوجوان» غرفه ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب لبنان
0:02:08

معرفی بخش «کودک و نوجوان» غرفه ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب لبنان

گفتگو با احمد طرفی؛ مدیرعامل بنیاد بین‌المللی افرا
0:10:27

گفتگو با احمد طرفی؛ مدیرعامل بنیاد بین‌المللی افرا

گفتگو با یکی از معلمان لبنانی درباره کتاب و کتابخوانی
0:07:57

گفتگو با یکی از معلمان لبنانی درباره کتاب و کتابخوانی

رونمایی کتاب «ایران القویّه» و کتاب «انا ربکم الاعلی»
0:12:40

رونمایی کتاب «ایران القویّه» و کتاب «انا ربکم الاعلی»

رونمایی از کتاب «پایتخت آسمان فلسطین»از دیدگاه سید حسن نصرالله
0:22:44

رونمایی از کتاب «پایتخت آسمان فلسطین»از دیدگاه سید حسن نصرالله

دومین شب شعر قوافی الاقصی
0:20:14

دومین شب شعر قوافی الاقصی

گفتگو با محمدجواد گلزار-مدیر انتشارات نخل سبز
0:06:41

گفتگو با محمدجواد گلزار-مدیر انتشارات نخل سبز

معرفی نشر المُجَمَّع الابداعی
0:02:03

معرفی نشر المُجَمَّع الابداعی

گفتگو با دانش‌آموزان لبنانی
0:04:57

گفتگو با دانش‌آموزان لبنانی

گفتگو با سهیل اسعد؛ فعال بین‌المللی فرهنگی
0:01:28

گفتگو با سهیل اسعد؛ فعال بین‌المللی فرهنگی

گفتگو با نرجس عاروط؛فارسی‌آموز لبنانی
0:04:52

گفتگو با نرجس عاروط؛فارسی‌آموز لبنانی

گفتگو با علی قصیر؛ مدیر روابط عمومی رایزنی فرهنگی ایران در لبنان
0:04:17

گفتگو با علی قصیر؛ مدیر روابط عمومی رایزنی فرهنگی ایران در لبنان

شب شعر«قوافی الاقصی»
1:06:02

شب شعر«قوافی الاقصی»

هشتمین نمایشگاه کتاب لبنان به روایت تصاویر(بخش دوم)
0:02:13

هشتمین نمایشگاه کتاب لبنان به روایت تصاویر(بخش دوم)

گفتگو با حسین سبزه؛ مسئول غرفه ایران
0:02:57

گفتگو با حسین سبزه؛ مسئول غرفه ایران

گفتگو با محمد‌باقر انصاری؛ مدیر نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
0:09:31

گفتگو با محمد‌باقر انصاری؛ مدیر نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

گفتگو با فاطمه سحمرانی؛ شاعر و مبلغ اسلام
0:08:13

گفتگو با فاطمه سحمرانی؛ شاعر و مبلغ اسلام

گفتگو با بازدیدکنندگان نمایشگاه بین‌المللی کتاب لبنان
0:03:49

گفتگو با بازدیدکنندگان نمایشگاه بین‌المللی کتاب لبنان

گفتگو با یکی از شهروندان لبنانی
0:02:25

گفتگو با یکی از شهروندان لبنانی

گفتگو با خانم نجاح، خبرنگار خبرگزاری العراقیه
0:03:42

گفتگو با خانم نجاح، خبرنگار خبرگزاری العراقیه

گفتگو با نماینده انتشارات نخل سبز و مدیر نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
0:02:16

گفتگو با نماینده انتشارات نخل سبز و مدیر نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

گفتگو با کمیل حماده؛ شاعر مقاومت
0:09:44

گفتگو با کمیل حماده؛ شاعر مقاومت

گفتگو با هیثم موفق حافظ؛ رئیس اتحادیه ناشران سوریه
0:13:59

گفتگو با هیثم موفق حافظ؛ رئیس اتحادیه ناشران سوریه

گفتگو با غازی صعب؛ مدیر کتابخانه ملی لبنان
0:06:02

گفتگو با غازی صعب؛ مدیر کتابخانه ملی لبنان

گفتگو با حمیدرضا پاشا نجاتی؛ نماینده انتشارات سوره مهر
0:01:52

گفتگو با حمیدرضا پاشا نجاتی؛ نماینده انتشارات سوره مهر

گفتگو با مصطفی بیرم؛ وزیر کار لبنان
0:01:24

گفتگو با مصطفی بیرم؛ وزیر کار لبنان

گفتگو با مدیر محمد نصرالله؛ مدیرانتشارات صادقین
0:05:06

گفتگو با مدیر محمد نصرالله؛ مدیرانتشارات صادقین

تیتراژ برنامه با کاروان فرهنگ- نمایشگاه کتاب لبنان
0:00:48

تیتراژ برنامه با کاروان فرهنگ- نمایشگاه کتاب لبنان

معرفی کتاب مجموعه غزل «دم»
0:02:03

معرفی کتاب مجموعه غزل «دم»

معرفی کتاب «مربع‌های قرمز»
0:01:21

معرفی کتاب «مربع‌های قرمز»

گفتگو با بلال عمیص؛ مدیر انتشارات دارالحضاره
0:09:36

گفتگو با بلال عمیص؛ مدیر انتشارات دارالحضاره

هشتمین نمایشگاه کتاب لبنان به روایت تصاویر(بخش اول)
0:00:36

هشتمین نمایشگاه کتاب لبنان به روایت تصاویر(بخش اول)

گفنگو با شهروند فلسطینی
0:04:27

گفنگو با شهروند فلسطینی

گفتگو با فروغ مُنهی؛مادر و همسر شهیدان خالقی‌پور
0:14:27

گفتگو با فروغ مُنهی؛مادر و همسر شهیدان خالقی‌پور

© کلیه حقوق وب سایت محفوظ است.