قسمت‌های چهلمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب استانبول
دومین گزارش تصویری غرفه خانه کتاب و ادبیات ایران در چهلمین نمایشگاه بین المللی کتاب استانبول 2023
0:01:59

دومین گزارش تصویری غرفه خانه کتاب و ادبیات ایران در چهلمین نمایشگاه بین المللی کتاب استانبول 2023

اولین گزارش تصویری غرفه خانه کتاب و ادبیات ایران در چهلمین نمایشگاه بین المللی کتاب استانبول 2023
0:00:50

اولین گزارش تصویری غرفه خانه کتاب و ادبیات ایران در چهلمین نمایشگاه بین المللی کتاب استانبول 2023

گفتگو با نزار کارا؛ مدیر بخش نشریات وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه و مسئول طرح تدا
0:08:30

گفتگو با نزار کارا؛ مدیر بخش نشریات وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه و مسئول طرح تدا

گفتگو با غدیر تزشاه؛ شاعر و نویسنده و مترجم استانبولی
0:16:56

گفتگو با غدیر تزشاه؛ شاعر و نویسنده و مترجم استانبولی

گفتگو با حسن دیدبان؛ وابسته فرهنگی سفارت ایران در استانبول
0:08:17

گفتگو با حسن دیدبان؛ وابسته فرهنگی سفارت ایران در استانبول

گفتگو با فروغ طوفان؛ نویسنده کودک و نوجوان
0:10:48

گفتگو با فروغ طوفان؛ نویسنده کودک و نوجوان

© کلیه حقوق وب سایت محفوظ است.