قسمت‌های نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران (دوره 33 / سال 1401)
معرفی کتاب دعبل و زلفا
0:01:26

معرفی کتاب دعبل و زلفا

معرفی کتاب چگونه مراقب فرزندانمان در اینترنت باشیم
0:01:40

معرفی کتاب چگونه مراقب فرزندانمان در اینترنت باشیم

معرفی کتاب عاشق شو
0:01:22

معرفی کتاب عاشق شو

معرفی کتاب مدیریت فتنه و بصیرت در حکومت علوی
0:01:38

معرفی کتاب مدیریت فتنه و بصیرت در حکومت علوی

معرفی کتاب یخ در بهشت
0:00:56

معرفی کتاب یخ در بهشت

معرفی کتاب ایران در عصر رهبری حضرت آیت الله خامنه ای
0:01:46

معرفی کتاب ایران در عصر رهبری حضرت آیت الله خامنه ای

معرفی کتاب باغ طوطی
0:01:32

معرفی کتاب باغ طوطی

معرفی چند کتاب
0:01:16

معرفی چند کتاب

خودتزیینی زنان ترکمن
0:42:55

خودتزیینی زنان ترکمن

نشست فعالان حوزه کتاب استان مرکزی
0:20:43

نشست فعالان حوزه کتاب استان مرکزی

دانشنامه و دانشنامه نگاری
0:55:40

دانشنامه و دانشنامه نگاری

مستندنگاری سوریه
0:40:26

مستندنگاری سوریه

نشست بزرگداشت خیام
0:39:58

نشست بزرگداشت خیام

نشست پژوهش در زندگی شهید سلیمانی
0:45:11

نشست پژوهش در زندگی شهید سلیمانی

نشست فعالان کتاب استان مرکزی
0:20:43

نشست فعالان کتاب استان مرکزی

نشست نقد کتاب وطن دار
0:43:52

نشست نقد کتاب وطن دار

نشست نقش ابزارها در توسعه نشر دیجیتال
0:39:16

نشست نقش ابزارها در توسعه نشر دیجیتال

تحلیل انتقادی ترجمه
0:46:57

تحلیل انتقادی ترجمه

© کلیه حقوق وب سایت محفوظ است.