قسمت‌های گفتگو با اهالی کتاب
علی اینانلو-نویسندگی از داستان تا شعر
0:19:45

علی اینانلو-نویسندگی از داستان تا شعر

علی‌محمد مؤدب-نگاهی به فعالیت‌های مؤسسه فرهنگی‌هنری شهرستان ادب
0:18:52

علی‌محمد مؤدب-نگاهی به فعالیت‌های مؤسسه فرهنگی‌هنری شهرستان ادب

محمد جعفر کبریایی- بررسی پویش «زندگی به سبک کتاب»
0:17:00

محمد جعفر کبریایی- بررسی پویش «زندگی به سبک کتاب»

هاشم نصیری-نگاهی به کتاب «بدون مرز»، زندگی‌نامه شهید چمران
0:16:58

هاشم نصیری-نگاهی به کتاب «بدون مرز»، زندگی‌نامه شهید چمران

گفتگو با داریوش جعفری- معرفی نشر پیشوک
0:08:41

گفتگو با داریوش جعفری- معرفی نشر پیشوک

گفتگو با دکتر جواد محقق- نگاهی به کتاب‌های کودک و نوجوان
0:08:46

گفتگو با دکتر جواد محقق- نگاهی به کتاب‌های کودک و نوجوان

سیده فاطمه مطهری-نشر مکتب حاج قاسم
0:14:00

سیده فاطمه مطهری-نشر مکتب حاج قاسم

الهه آخرتی- نگاهی به دو اثر تازه
0:08:56

الهه آخرتی- نگاهی به دو اثر تازه

مریم قربان‌زاده-نگاهی به کتاب «خاتون و قوماندان»
0:12:34

مریم قربان‌زاده-نگاهی به کتاب «خاتون و قوماندان»

© کلیه حقوق وب سایت محفوظ است.